A A A
LV / EN
LATVIJAS REPUBLIKAS SATVERSMES AIZSARDZĪBAS BIROJS

AKTUALITĀTES

Par informācijas dienesta vajadzībām aizsardzības regulējuma izmaiņām

Tuvākajā laikā paredzēts lemt par informācijas dienesta vajadzībām kategorijas iekļaušanu likuma “Par valsts noslēpumu” regulējumā.

Jau gadiem ilgi bijuši dažādu atbildīgo valsts institūciju vairākkārtīgi mēģinājumi sakārtot informācijas dienesta vajadzībām aizsardzības regulējumu. Strādājot pie Ministru kabineta noteikumu Nr.21 jaunās redakcijas, ir secināts, ka labākais risinājums minētā regulējuma sakārtošanai ir tā pārcelšana uz likumu “Par valsts noslēpumu”.

Ieviešot šīs izmaiņas, tiks novērstas klasifikācijas nepilnības un stiprināta informācijas dienesta vajadzībām aizsardzība. Vienlaikus tā drošības prasības netiks paaugstinātas un personai darbam ar šādu informāciju nebūs nepieciešams saņemt speciālo atļauju pieejai valsts noslēpumam. Tāpat ar šiem grozījumiem drošības prasības tiks nodalītas divās grupās – informācija dienesta vajadzībām un konfidenciāla, slepena un sevišķi slepena informācija.

Arī kaimiņvalstīs – Lietuvā un Igaunijā, informācijai dienesta vajadzībām tiek noteikta aizsardzība kā valsts noslēpumam.

Pēc visu trīs Latvijas drošības iestāžu iniciatīvas tika izstrādāti grozījumi konkrētajos likumos un Satversmes aizsardzības birojs (SAB) iesniedza tos izskatīšanai Saeimā.

Reaģējot uz publiskajā telpā izskanējušajām bažām par to, ka minētie grozījumi varētu mazināt sabiedrības piekļuvi informācijai, SAB vēlas kliedēt neskaidrību, atgādinot normatīvajos aktos noteikto.

Proti, persona var un arī turpmāk varēs piekļūt informācijai dienesta vajadzībām, ja tas ir nepieciešams darba pienākumu pildīšanai darbam nepieciešamajā apjomā. Nelikumīga informācijas dienesta vajadzībām nozaudēšana vai izpaušana var apgrūtināt iestādes darbu un funkciju izpildi, tādējādi radot apdraudējumu valsts interesēm.

Attiecībā uz Informācijas atklātības likumā noteikto piekļuvi ierobežotas pieejamības informācijai, saglabāsies līdzšinējā kārtība.

Ņemot vērā jau vairāk nekā gadu ilgstošo karadarbību Ukrainas teritorijā, Latvijas drošības stiprināšana ir prioritāte, tādēļ šie grozījumi ir īpaši aktuāli un neatliekami.

2023.04.04