A A A
LV / EN
LATVIJAS REPUBLIKAS SATVERSMES AIZSARDZĪBAS BIROJS

TOTALITĀRISMA SEKU DOKUMENTĒŠANAS CENTRS

Tālrunis: 67227778
E-pasts: tsdcATtsdc.gov.lv
Adrese sūtījumiem: TSDC, a/k 286, Rīga, LV-1001

TSDC vadītāja: Zinta Ābola

Lūgums apmeklējuma laiku iepriekš saskaņot pa tālruni 67227778.