A A A
LV / EN
LATVIJAS REPUBLIKAS SATVERSMES AIZSARDZĪBAS BIROJS

NACIONĀLĀ DROŠĪBAS IESTĀDE

Nacionālā drošības iestāde (NDI) kā viena no SAB apakšstruktūrām tika izveidota 2003. gadā.

NDI izveide bija obligāta prasība dalībai NATO un Eiropas Savienībā (ES), jo šo organizāciju normatīvie akti nosaka, ka katrā dalībvalstī ir jāizveido viena atbildīgā iestāde, kas pārrauga klasificētās informācijas aizsardzības prasību ievērošanu.

NDI darbojas saskaņā ar likumu ,,Par valsts noslēpumu” un saistītajiem Ministru kabineta noteikumiem un instrukcijām. Vairākas NDI darbību nosakošās instrukcijas ir klasificētas un ir pieejamas tikai tām iestādēm, kurām ir „nepieciešamība zināt” un strādāt, ievērojot šo normatīvo aktu prasības.

Lai pārliecinātos, ka dalībvalsts nepārtraukti ievēro nepieciešamās drošības prasības, NATO un ES organizāciju drošības pārstāvji veic regulāras pārbaudes Latvijas Republikā. Katrus divus gadus Latvijā notiek vismaz viena inspekcija, kuras laikā tiek pārbaudīta iestāžu, kuras strādā ar klasificēto informāciju, atbilstība drošības prasībām.

Pēdējā ES Padomes Ģenerālsekretariāta Drošības biroja inspekcija 2012. gadā un NATO Drošības biroja inspekcija 2015. gadā atzina, ka Latvijas Republikas atbildīgās iestādes ievēro visas noteiktās drošības prasības un veic nepieciešamos pasākumus, lai arī turpmāk būtu tiesīga saņemt klasificēto informāciju.