A A A
LV / EN
LATVIJAS REPUBLIKAS SATVERSMES AIZSARDZĪBAS BIROJS

STARPTAUTISKĀ SADARBĪBA

Sadarbība ar citu valstu speciālajiem dienestiem ir nozīmīgs SAB darba aspekts. Informācijas apmaiņa ar citu valstu dienestiem ļauj ātrāk un precīzāk identificēt potenciālo ārvalstu specdienestu apdraudējumu un to novērst.

 

SAB starptautiskās sadarbības mērķis ir valsts, kā arī pret NATO un Eiropas Savienību (ES) vērsta apdraudējuma apzināšana un novēršana sadarbībā ar partnerdienestiem. SAB starptautiskā sadarbība tiek organizēta vadoties pēc principa, ka valsts drošība ir nacionālā atbildība, proti, gan ES, gan NATO ietvaros civilie izlūkošanas un drošības dienesti šajās organizācijās pārstāv valsts intereses, darbojas dažādās komitejās un darba grupās, bet nav tieši pakļauti šo organizāciju struktūrām.

 

NATO ietvaros SAB veic plašu sadarbību izlūkošanas, pretizlūkošanas un NDI kompetences jomās. ES institucionālā struktūrā SAB sadarbojas izlūkošanas virzienā ar ES izlūkošanas centru (EU INTCEN), piedalās vairākās ES institūciju drošības komitejās, kā arī veic praktisku pretizlūkošanas darbu kopā ar ES institūciju drošības birojiem.

 

Ārpus starptautisko institūciju formātiem, ilgstošā laikā SAB ir izveidojusies aktīva sadarbība ar ārvalstu speciālajiem dienestiem savstarpējās sadarbības formātos. Būtiska sadarbības forma ir arī divpusējās attiecības.