A A A
LV / EN
LATVIJAS REPUBLIKAS SATVERSMES AIZSARDZĪBAS BIROJS

NACIONĀLĀ DROŠĪBAS IESTĀDE

Telpu fiziskā drošība

Prasības telpām, kurās veic darbus vai uzglabā valsts noslēpuma objektus, NATO un ES klasificēto informāciju noteiktas Ministru kabineta 2004. gada 6. janvāra noteikumos Nr. 21 „Valsts noslēpuma, Ziemeļatlantijas līguma organizācijas, Eiropas Savienības un ārvalstu institūciju klasificētās informācijas aizsardzības noteikumi”. Atbilstoši šajos noteikumos paredzētajām prasībām Nacionālā drošības iestāde ir izstrādājusi turpmāk minētajās instrukcijās noteiktās prasības:

Instrukcija par drošības prasībām seifiem un piemērotību valsts noslēpuma objektu, Ziemeļatlantijas līguma organizācijas un Eiropas Savienības klasificētās informācijas glabāšanai (09.06.2008.),  
Signalizācijas iekārtu drošības prasības, ar kurām aprīko telpas, kurās uzglabā valsts noslēpuma objektus, NATO un Eiropas Savienības klasificēto informāciju (22.07.2004.).