A A A
LV / EN
LATVIJAS REPUBLIKAS SATVERSMES AIZSARDZĪBAS BIROJS

 NACIONĀLĀ DROŠĪBAS IESTĀDE

Nacionālās drošības iestādes pamatfunkcijas

- NDI nodrošina NATO un ES klasificētās informācijas uzskaiti un kontrolē šīs informācijas apriti valstī.

- NDI konsultē un sertificē atbildīgās amatpersonas, valsts institūcijas un komersantus, kam saistībā ar izpildāmiem uzdevumiem ir nepieciešams iesaistīties NATO un ES klasificētās informācijas apritē.

- Piedalās dažādu normatīvo aktu izstrādē, kas saistīti ar valsts noslēpuma objektu, NATO un ES klasificētās informācijas aizsardzības nodrošināšanu (dokumentu aprites uzraudzība un kontrole, personāla, fiziskā un industriālā drošība).

- NDI veic pasākumus, lai nodrošinātu komunikāciju un informācijas sistēmu faktisko drošību, veic drošības tehnoloģiju izpēti un pārbaudi, nosaka šifrēšanas sistēmas, kuras drīkst izmantot valsts noslēpuma objektu, NATO un ES klasificētās informācijas aizsardzībai, kā arī veic šifrēšanas materiālu uzskaiti, iepirkšanu un administrēšanu, tādā veidā nodrošinot elektroniskā veidā pārsūtāmās informācijas aizsardzību.

Informācijas aizsardzības pamatprincipi

Klasificētās informācijas aizsardzības pasākumu kopums ietver drošības prasību izpildi šādās drošības jomās:

personāla drošība;
telpu fiziskā drošība;
industriālā drošība;
dokumentu aprites uzraudzība un kontrole;
informācijas drošība elektroniskā vidē.

NDI pārbauda, vai minētajās jomās tiek ievērotas drošības prasības, kā arī sniedz atzinumus par iestāžu atbilstību darbam ar klasificēto informāciju.