A A A
LV / EN
LATVIJAS REPUBLIKAS SATVERSMES AIZSARDZĪBAS BIROJS

AKTUALITĀTES

SAB aicina politiķus un ekspertus detalizēti un kritiski vērtēt projektus, kuros plāno piedalīties

    Kremļa ietekmes pasākumi bieži tiek veidoti bez acīmredzamas un viegli identificējamas saiknes ar Krieviju. Šī iezīme ir attiecināma arī uz Krievijas prezidentam V. Putinam pietuvinātā oligarha Jevgēņija Prigožina finansētu un koordinētu organizāciju tīklu, kas izvērsis darbību vairākos pasaules reģionos, arī Eiropā. J. Prigožina tīklā esošās ietekmes aģentu organizācijas galvenokārt imitē politisku un ekonomisku domnīcu vai konsultāciju uzņēmumu darbību, nereti to priekšplānā tiek izvirzīti ārvalstu pilsoņi. Eiropā šo J. Prigožina organizāciju uzdevums visbiežāk ir Krievijas interesēm atbilstošas informācijas izplatīšana un lēmumu ietekmēšana, kā arī kontaktpersonu tīkla veidošana, ko varētu izmantot sarežģītāku ietekmes pasākumu īstenošanai.

    Pēc šādiem principiem darbojas arī Lielbritānijā reģistrētā kompānija “Admis Consultancy” un Vācijas Ekonomikas attīstības un ārējās tirdzniecības federālā asociācija, kas šī gada janvārī organizēja virtuālu Baltijas valstu, Polijas un Vācijas ekspertu diskusiju par dažādiem Baltijas jūras reģiona jautājumiem. Pieskaņojoties diskusijai, tika veikta arī šo valstu ekspertu aptauja-anketēšana, kas ļāva iegūt informāciju par politiķu, amatpersonu, uzņēmēju un nevalstisko organizāciju pārstāvju viedokli, kā arī šo personu kontaktinformāciju. Gan virtuālās diskusijas, gan vēlāk “Admis Consultancy” publicētais ziņojums ir veidots šķietami neitrāli un tikai atsevišķos aspektos parādās to rīkotāju iestrādātas teju nemanāmas atsauces uz Krievijas interesēm un vēstījumiem. Šī un citu līdzīgu pasākumu dalībniekiem visbiežāk nerodas aizdomas, ka viņi tikuši iesaistīti labi maskētos Krievijas ietekmes pasākumos.

    SAB vērš uzmanību, ka arī Latvijas politiķi un amatpersonas, uzņēmēju un nevalstisku organizāciju pārstāvji, visdažādāko jomu eksperti var būt gan Krievijas ietekmes pasākumu, gan Krievijas izlūkdienestu fokusā. SAB savas kompetences ietvaros veic pasākumus šo risku mazināšanai, tajā skaitā atsevišķos gadījumos veic individuālas pārrunas un konsultācijas. Vienlaikus SAB aicina politiķus un ekspertus pēc iespējas detalizētāk izvērtēt projektus, kuros plāno piedalīties. Piemēram, ar piesardzību vērtējami pasākumi, kur par organizatoru publiski pieejamās informācijas ir maz, vai arī nav atrodamas ziņas par citiem organizatora īstenotiem projektiem.

2021.03.04