A A A
LV / EN
LATVIJAS REPUBLIKAS SATVERSMES AIZSARDZĪBAS BIROJS

AKTUALITĀTES

NATO slepenās informācijas aizsardzības sistēma Latvijā kļuvusi vēl spēcīgāka

Ziemeļatlantijas alianses klasificētās informācijas aizsardzības prakse Latvijā gada laikā ievērojami progresējusi un kļuvusi vēl spēcīgāka, to atzinis NATO Drošības birojs. Visas NATO prasības klasificētās informācijas aizsardzībai Latvijā ir pilnībā ievērotas.

NATO Drošības biroja inspekcijas grupa, uzturoties Latvijā, izvērtēja mūsu valsts institūciju spēju aizsargāt NATO slepeno informāciju un sakaru sistēmas. Darba gaitā inspektori tikās ar vadošajām Satversmes aizsardzības biroja (SAB), Nacionālo bruņoto spēku (NBS), Aizsardzības ministrijas un Ārlietu ministrijas amatpersonām, kā arī veica pārbaudes valsts drošības iestādēs. Inspekcijas laikā tika apmeklētas visas institūcijas, kas strādā ar NATO klasificēto informāciju un pārbaudītas dažādas NATO klasificētās informācijas aizsardzības un drošības kategorijas, sākot ar drošības organizāciju valstī un beidzot ar personāla drošību, klasificēto dokumentu drošību, informācijas elektroniskās aprites drošību. Katrā no apmeklētajām institūcijām inspektori pārbaudīja, vai darbs ar klasificēto informāciju institūcijas apakšreģistrā notiek saskaņā ar NATO direktīvām, kā arī, ja institūcija elektroniski saņem NATO klasificēto informāciju, šādu sistēmu atbilstība NATO drošības prasībām.

Drošības biroja pozitīvajā novērtējumā konstatēts, ka Latvija spēj aizsargāt NATO klasificēto informāciju atbilstoši augstākajiem NATO kritērijiem un izvirzītajām prasībām.

Šī bija pirmā NATO inspekcija kopš Latvija ir pilntiesīga militārās alianses dalībvalsts.

2005.09.06